Mesafeli Kiralama Sözleşmesi

2017-01-13 10:40:15

MESAFELİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşmede Ürün; kiralanan eşyayı, Ürün Sahibi; ürünü kiraya veren tarafı, Kiracı; ürünü kiralayan tarafı temsil eder.       Sözleşme, Kiracı, iş bu internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, kiralama bedeli, ürün bedeli, ödeme şekli, teslimat ile ilgili bilgi, teminat bedeline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda sipariş vermekle gerekli teyidi verdiğini, sözleşmeye serbest iradesiyle taraf olduğunu ve sözleşme koşullarına kayıtsız şartsız uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.  Teslimat ve İade       Kiracı, işbu kiralama sözleşmesi gereği siparişi onaylandığında bedel ödeme yükümlülüğü altına gireceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder.             

Kiracı, iş bu sözleşme ile elektronik ortamda sipariş verdiği ürünü sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu süre için kiralamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Kiracı, ürünü kiralama suresi bitiminde ürün sahibine anlaşıldığı şekilde iade etmesi gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir. Kiracı, kullanıcı sözleşmesinde sayılan mücbir sebepler dışında ürün tesliminde geciktiği her gün için Ürün Sahibi’ne web sitesinde belirtilen günlük kira bedelinin 3 katı oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı ürünün geri iadesinde 3 gün gecikmesi hâlinde Ürün Sahibi’nin eşyayı almak amacıyla adli ve idari makamlara başvurma hakkı olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanım ve Hasar Sorumluluğu

Ürün Sahibi, Kiracı’nın sipariş süresine uyması hâlinde ürünü teslim tarihinde kiracıya ulaştırmış olmayı kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, kusurlu davranışı nedeniyle ürünü taahhüt ettiği zaman dilimi içerisinde teslim etmediği takdirde teslim tarihinden itibaren geçen her gün için internet sitesinde beyan edilen günlük kiralama bedelinin 3 katını gecikme zammı olarak ödemeyi, kabul ve taahhüt etmektedir.

Kiracı, ürünü teslim aldığı şekilde, kullanacaktır. Kiracı,  kiralamış olduğu ürünü geçici olsa dahi 3.özel/tüzel kişilere kiralayamaz, devredemez, kullandıramaz. Aksi durumun tespiti halinde Kiracı, Ürün Sahibi'ne teminat tutarını ödemeyi  kabul ve taahhüt eder. 

Ürünün, Bumerangla Arayüzü’ndeki ilgili resimlerinden hasarların ve özelliklerinin Kiracı tarafından bilindiği ve ürünün bu şekliyle kiralandığı kabul edilecektir. Kiracı, ürünü tüm kontrollerini yaparak teslim alacağını/aldığını, ürünün Ürün Sahibinin taahhüt ettiği özellikleri taşımaması ve/veya web sitesinde açıklanan eksiklikler dışında hasar ve eksikliklere sahip olması halinde teslim almaktan imtina edeceğini ve ayıpları Bumerangla’ya derhal bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sebeple, işbu kontrolü yapmakla yükümlü olan Kiracının ürünü teslim alması halinde taraflar, ürünün ürün sahibinin taahhüt ettiği özelliklerle kiracıya eksiksiz ve sağlam olarak teslim edildiğini peşinen gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

Kiracı, ürünün kendisine teslimiyle ürün ile ilgili her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu, ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını, hatta ürünün kullanımı için gereken asgari bakım giderlerini üstleneceğini aksi halde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.      

Ürün, Kiracı tarafından kullanıldıktan sonra Ürün Sahibi'ne bizzat kendi eliyle teslim edilir. Ürün geri teslim edilirken, teslim edilen ürünün zarar görmüş olması, çizilmesi, yıpranması, yırtılması vs. diğer her türlü hasarın Ürün Sahibi tarafından tespit edilmiş olması hallerinde Kiracı, kullanım nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli hariç olmak üzere meydana gelmiş diğer tüm zararları nakden ve defaten Ürün Sahibi'ne ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Ürün sahibi ürünü Kiracıya teslim ettiğinden daha hasarlı şekilde geri aldıysa Kullanıcı Sözleşmesi’ne uygun olarak Bumerangla’ya bildirimde bulunmakla yükümlüdür. 

Sona Erme

Tarafların edimlerini sözleşmeye uygun ifaları hâlinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça sözleşme, Ürün Sahibi’nin sitede arz ettiği kira süresiyle sınırlıdır.

Genel Şartlar,           Kullanıcılar, bumerangla.com sitesini gezmek için hesap açmak zorunda olmamakla beraber, Sipariş verebilmek için kullanıcı hesabı kaydı yapılması gerekmektedir. Web sitesinde yayınlanan hiç bir metin, açıklama, görsel veya resim Bumerangla'nın izni olmadan kullanıcılar tarafından kullanılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ya da tekrar üretilemez. Bumerangla, sitede yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri ve diğer bütün bilgileri gerekli gördüğü takdirde önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.       Kullanıcıların işbu sözleşmede belirtilen yükümlülük ya da maddelere uymamaları durumunda, Bumerangla'dan hizmet almaları engellenebilir ya da üyelikleri iptal edilebilir.   Kullanıcılar, işlemlerinden doğacak ihtilaflarda Bumerangla'nın ticari defter ve Veritabanı kayıtlarının, 6100 sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini şimdiden kabul ve beyan ederler.         

SONUÇ Bumerangla işbu hüküm ve şartları gerekli gördüğü takdirde önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.  bumerangla.com sitesini kullanan ya da gezen kullanıcılar; bu şartları okumuş, anlamış ve şartlara aykırı davranışlardan doğacak hukuki sorumluluğu kabul etmiş olurlar.