Kullanım Şartları

2017-01-13 10:40:15

BUMERANGLA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar ve Tanımlar

İşbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olan ekleri ile www.bumerangla.com sitesinde ("site" veya "bumerangla") yer alan kurallar, Bumerangla tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar İşbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu Sözleşme'nin ekini oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme'de, www.bumerangla.com isimli sitenin kullanıcı sözleşmesine elektronik ortamda onay veren tarafınızla , Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No. 71/8 Bakırköy-İstanbul adresinde mukim Bumerangla Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. (bundan sonra 'Bumerangla' olarak anılacaktır) arasında yapılmaktadır. Kullanıcı hizmetleri kullanmakla, işbu sözleşmede düzenlenen hüküm ve şartların tümünü okuyup anladığını kabul ve taahhüt eder.

"Web Sitesi": www.bumerangla.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Uygulama": Bumerangla hizmetinin internet erişimi olan tüm cihazlarla kullanılmasına yarayan program.

"Ziyaretçi": Web Sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Kullanıcı" ve "Üye" : www.bumerangla.com web sitesine üye olan ve web sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, üyelik hesabı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Üyelik": Web sitesinin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kullanıcı tarafından web sitesine üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Bumerangla tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"Kurumsal Kullanıcı": www.bumerangla.com web sitesine üye olan ve site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

"Mağaza": Kurumsal Kullanıcı'nın web sitesi üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği Bumerangla ürünüdür.

"Alt Kullanıcı": Kurumsal Üye'nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde mağazasını kullanabilen üyelerdir.

"Bumerangla Kullanıcı Hesabı": Kullanıcının site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda Bumerangla'ya talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile web sitesi üzerinden eriştiği, Üye'ye özel arayüz.

"Kiracı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden ürün sahibi tarafından kiralamaya sunulmuş taşınır eşyaları kiralayan gerçek veya tüzel kişi olan kullanıcı.

"Ürün Sahibi": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri kullanıcılara yönelik olarak kiralamaya sunan gerçek ve/veya tüzel kişi kullanıcı.

"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca "GET"): Kiracı ve kiraya veren arasında düzenlenen mesafeli kiralama sözleşmesinin bedel ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Iyzico Ödeme Hizmetleri AŞ. tarafından sağlanan hizmet.

Güvenli Hesap": "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için Iyzico Ödeme Hizmetleri AŞ. tarafından yönetilen banka hesabı.

BUMERANGLA Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Web sitesi içerisinde kullanıcının işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Bumerangla tarafından ortaya konulan uygulamalar.

"Bumerangla", site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde üyenin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Bumerangla tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Bumerangla tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sitesinden üyeye duyurulur.

"Bumerangla Veritabanı" : Web sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Bumerangla'ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

Madde 2 – Süre

Kullanıcı tarafından gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek aktivasyon linkinin teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme ile hüküm altına alınan şart ve koşullar tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut üyeler için onaylandığı tarihte, yürürlüğe girecektir.

İşbu sözleşme belirsiz süreli olup, sözleşmede belirtilen ve kanuni sona erme hallerinin dışında üyenin hesabını açık tuttuğu sürece sözleşmenin yürürlüğü devam edecektir.

Madde 3 – Şartlar, Koşullara Erişim ve Kabul

Bumerangla, kullanıcı sözleşmesinde, gizlilik koşullarında veyahut ürün sahibi ile kiracı ve Bumerangla arasında veyahut üçüncü kişiler arasında bazı maddelerde veya sözleşmelerin tamamında şirket ve yatırımcı ilişkilerinden doğan nedenlerle veyahut kanuni gerekliliklerden doğan nedenlerle çeşitli değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcının Web Sitesini ve Uygulamayı her kullanma girişiminde ve her zaman uygulanabilir olan tüm yasal metni dikkatlice okuyup hükümlerini anladığı kabul edilir. Mevcut şart ve koşulları kabul etmek istemeyen kullanıcı hiçbir suretle hizmetten yararlanmayacaktır.

Bumerangla, Web Sitesi veya Uygulamada sunulan ve Özel Şart ve koşullara tabi belirli hizmetlerin gerektirdiği ölçüde kullanıcıyla ilgili kayıtları düzenleme ve tamamlama yetkisine sahiptir.

Bumerangla, bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir zamanda bildirim yaparak düzenleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeye ve her zaman mevcut sürümdeki zorunluluklara uymakla yükümlüdür.

Madde 4 – Yaş Sınırı ve Şartlar

Web Sitesi ve Uygulamalar Türkiye Cumhuriyet ilgili mevzuatında belirlendiği gibi yetişkinlerin (18 yaş ve üzeri) ve 4271 sayılı Kanun'a göre fiil ehliyetine sahip kişilerin kullanımı için amaçlanmıştır. Kullanıcı mevzuat gereğince belirlenen yaş sınırı koşullarını taşıyan bir yetişkin değilse, uygulamayı indirme, siteye kayıt olma ve hesap açmaya yetkisine sahip bulunmamaktadır. Reşit olmayan kullanıcını ancak yasal velisinin izniyle hizmeti kullanabilir. Bu durumda yasal veli, reşit olmayan kişinin gerçekleştireceği tüm eylemlerden sorumludur.

Web sitesine kayıtlı tüm kullanıcılar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yetişkin ve fiil ehliyetine sahip olduğu kabulüyle hizmetten yararlanmaktadır. Bu konuda kullanıcının sağladığı bilginin gerçeği yansıtmadığı durumda Bumerangla üyeliğiniz açılmış olsa dahi sorumluluğu tarafınıza ve velinize ait olacaktır.

Bumerangla herhangi bir zamanda kullanıcıyla temasa geçerek yaşını kanıtlamak için kimlik kartı veya eş değer bir belgenin fotokopisini isteyebilir. Eğer kullanıcı kimlik belgesini sağlamayı kabul etmezse bumerangla, kullanıcı profilini kısıtlama ve kapatma hakkını saklı tutar.

Bumerangla, site üyesi olma iradesindeki tüzel kişilerin başvurusunu onaylarken kullanıcının, üyelik talebinde bulunan tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olup olmadığını kontrol etmek için gerekli belgelerin gönderilmesini ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ile vergi kimlik numarasını isteyebilir. Eğer tüzel kişi kullanıcı gerekli belgeyi sağlamayı kabul etmezse Bumerangla, kullanıcı profilini kapatma hakkını saklı tutar.

Madde 5 – Kapsam

Bumerangla, kullanıcılarına internet üzerinden kanun ve sözleşmeyle yasaklananlar dışında ellerindeki ''taşınır her şeyi'' kiralama fırsatı sunan sanal bir platform sağlamaktadır. Bumerangla, Ürün sahibi ile Kiracıların özellikle ikinci el ürünlerini kiralama şansı veren bir sosyal platformdur. Ancak bununla birlikte amacı kiralama oldukça sıfır ürünlerde bu platformda sunulabilir. Bumerangla, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Ürünlerin kiralanmasına ilişkin mesafeli kira sözleşmesi doğrudan ürün sahibi ve kiracı arasında kurulmaktadır. Ürün sahibi ve kiracı bundan sonra ayrı ayrı veya birlikte "Kullanıcı veya Kullanıcılar/Üye veya Üyeler" olarak anılacaktır.

İşbu üyelik sözleşmesini internet ortamında onaylayan kullanıcı, listelediği ürünü kiralamaya hukuka uygun şekilde yetkili olduğunu ve 3. Kişinin zaptına karşı sorumluluğunu Kiracı ve Bumerangla'ya karşı beyan ve tekeffül eder.

Bumerangla, üyeler tarafından sağlanan içeriklerin, bilgilerin ve ürün sahibi tarafından listelenen ürünlerin ve bilgilerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Ürün Sahibinin kiralananın mülkiyetine sahip olduğu kabul edilir. Ürün sahibi site kullanıcısı, kiralanan taşınırı hukuka uygun yolla elinde bulundurduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde 6 – Genel Hak ve Yükümlülükler

Bumerangla tarafından verilen hizmetler kısaca;

1.Sanal Pazaryeri

a. Ürün sahiplerine, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle yasaklı ürünler hariç olmak üzere her şeyi kiralamaya sunabilecekleri, Kiracılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürünü görüntüleyebilecekleri ve mesafeli kiralama sözleşmesi ile doğrudan kiralayabilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

b. Ürün sahibi ve Kiracılar, ürün ve/veya hizmetin fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir, sipariş ve teslim koşullarında mutabakata varabilirler

2. Güvenli Ödeme ve Teslim Sistemi

a. Kiralama sözleşmesinin tarafı olmayan Bumerangla, kiralama sürecinin ödeme aşamasında Ürün sahibi ve Kiracıya güvenli bir ödeme sistemi sağlar. Güvenli Elektronik Ticaret yoluyla yapılan kiralamalarda ürün sahibine ürününün teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe ve kiracıdan kaynaklanan cezai şart veya diğer zararları kiracıdan alınacak teminattan tazmin etme; Kiracı'ya ise bedelin ödenmesine karşılık, ürünün hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi veya teminatın iade edilmemesi riskine karşı korumayı ve kredi kartı bilgilerinin korunmasını amaçlar. Bumerangla, herhangi bir tazmin güvencesiyle sorumlu değildir.

Kiracı açısından kredi kartı bilgilerinin çalınması, kaybolması, ve amaç dışında kullanımını engellemek için sanal POS entegrasyonu ile Iyzico Ödeme Hizmetleri AŞ. üzerinden kart saklama hizmeti alınmakta olup, tüm kart bilgileri bu işbirliği çerçevesince güvenli olarak saklanmaktadır. Bumerangla, söz konusu hizmetin ifasında kusuru dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

Herhangi bir ödemede, ödemenin Kiracının kredi kartından provizyon alınmaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsil edilmemesi halinde sözleşmede belirtilen tüm alacağın muacceliyet kasbedeceğini taraflar kabul etmektedir.

Bumerangla, kiracı adına kayıtlı herhangi bir borç bakiyesini sıfırlamak için, kiracının kredi kartından her zaman tahsilat yapabilir.
Kiracı, kredi kartının değiştirilmesi durumunda dahi ödemelerin yeni kredi kartı hesabından yapılması için Bumerangla'ya şimdiden yetki vermekte ve yeni kart bilgilerini derhal Bumerangala'ya bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

b. Güvenli Ödeme ve Teslim kapsamında Iyzico Ödeme Hizmetleri AŞ. tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesabın işleyişi aşağıdaki gibidir:

i. Kiracı, Sanal Platform üzerinden Ürün sahibine talebini iletecek ve onay verilmesi halinde "Mesafeli Kiralama Sözleşmesi" elektronik ortamda akdedilecektir.

ii. Kiracı, ürünü kiralamak için, kiralama bedelini ve eğer ürün sahibi tarafından depozito belirtildiyse hasarsızlık durumunda iade edilmek üzere depozito bedelini de Bumerangla platformu üzerinden Iyzico Ödeme Hizmetleri AŞ. tarafından yönetilen güvenli hesaba öder.

iii. Ürün sahibine ve kiracıya ise ödemenin gerçekleştiği ve detayları elektronik posta yoluyla bildirilir.

3. Aracı Hizmet Sağlayıcı

İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Güvenli Ödeme ve Teslim Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla Ürün sahibi ve Kiracı, sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin ve teminatların kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi ve uhdesinde tutulması konusuna münhasır olarak, Bumerangla'yı temsilci olarak atamaktadır. Kiracı, kiralama bedeline ilişkin ödemeyi Ürün sahibine, temsilcisi sıfatıyla Bumerangla yapmakla kiralama akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Anılan temsil yetkisi hiçbir surette Bumerangla'nın Ürün sahibi olarak değerlendirilmesi anlamına gelmeyecektir.

Madde 7 – Cayma Hakkı

Kiracının "Mesafeli Kiralama Sözleşmesi'ni" sitede yer alan "İptal" bölümünden kira süresi başlangıcına 24 saat kalaya kadar feshetmesi halinde kiralama bedelinin tamamı iade edilir. Kira bedeli ve teminat iptalden itibaren 7 gün içinde Kiracının hesabına geçer.

Kiralama Sözleşmesi'nin kiralama süresinin başlamasına 24 saatten kısa bir zaman önce feshedilmesi halinde cayma cezası olarak 1(1) günlük kiralama ücreti ve sistem kullanım ücreti olarak toplam kiralama bedelinin %12'si kesildikten sonra kalan bakiye 7 gün içinde Kiracının hesabına geçer.

Kiracı ürünü kullanırken erken teslim etmek isterse, resmi iptal işleminden 24 saat sonraki süre için %100 para iadesi yapılır.

Madde 8 - Bir hesap oluşturma

Kullanıcıların, Uygulamanın belirli özelliklerini kullanmak veya erişmek için e-posta adresini veya Facebook hesabını kullanarak kayıt olması gerekmektedir. Kullanıcının yukarıda bahsedilen sosyal ağı kullanması durumunda Bumerangla, seçmiş olduğu ilgili sosyal ağ hesabının gizlilik politikası gereğince bazı bilgilere erişim ve kullanım hakkına sahip olacaktır.

Kullanıcı Web Sitesi veya Uygulamadaki kayıt ve/veya giriş formunda karşılaşabileceği, kendisi hakkındaki Üye hesap bilgisini kesin, güncel ve eksiksiz olarak sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 9 - Hesabın güvenliği

Kullanıcı web sitesi ya da uygulamada hesap açmakla, kullanıcı adı ve parolası altında gerçekleşen herhangi bir faaliyetten doğabilecek yükümlülüğü kabul eder ve üstlenir. Kayıt işlemi sırasında oluşturmuş olduğu parolanın gizliliğini korumaktan kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, bunu başkalarıyla paylaşamaz veya hesabının güvenliğini yok edecek veya zayıflatacak davranışlarda bulunamaz. Kullanıcı, parolan güvenliğinin ihlal edildiği hakkında bir bilgiye sahipse, hesabını kurtarmak için derhal Bumerangla'yı bilgilendirmekle ve şifresini değiştirmekle yükümlüdür.

Madde 10- Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya Bumerangla hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecek ve Bumerangla'nın kullanıcı sözleşmesini haklı nedenle ve tazminatsız fesih ve üyeliği iptal hakkı verecektir:

1. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

2. Suç konusu Ürünün kiralanması veya kiralanmak üzere sitede teşhirinin üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlali,

3. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Bumerangla hizmetlerinin kullanılması,

4. "Mesafeli Kiralama Sözleşmesi"'ndeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

5. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

6. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

7. Bumerangla'nın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

8. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

9. Bumerangla veya Kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

10. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, site altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

11. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

12. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

Kullanıcı,siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsa ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden hesap sahibi üye olarak sorumludur.

Kullanıcı işbu sözleşmeye taraf olmakla, Bumerangla'nın site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde idari ve yargı makamlarına ve yasalarla bilgi verilmesi zorunlu kılınan sair kuruluşlara verebileceğini, tüm verilerin Bumerangla Veritabanı'nda saklandığını kabul etmektedir.

Kullanıcılar, verdikleri elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan ederler.

Madde 11- Kiralama Koşulları

Kullanıcı Web Sitesinde Ürün listelediğinde, Ürün sahibi sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullara, işbu sözleşme ve eklerine, sitede yer alan ve zaman zaman değişebilecek kural ve uyarılara uygun davranacağını kabul etmektedir:

1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiği niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğini kabul etmektedir.

2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili Yönetmelik ve Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunu ve ilgili Yönetmelik dahil ilgili bütün mevzuata uygun davranacağını ve Kiracıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Kiracının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını kabul etmektedir.

3. Ürün sahibi olarak;

a. Ürünleri sitede listelemeye ve kiralamaya arz etmeye yetkili olduğunu, listelediği ürünlerin kiralama hakkının hukuka uygun şekilde kendine ait olduğunu, listelediğiniz Ürünün maliki olduğunu,

b. Ürünleri Bumerangla sözleşmeleri ve sözleşmelerin düzenlemediği hususlarda ise mevzuata uygun olarak sitede listelediğini ve kiralamaya arz ettiğini, bunun için herhangi bir engel bulunmadığını, ürünün listelediği görüntü ve özelliklerde olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

d. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Bumerangla tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağını,s

e. Ürün sahibi olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişiye yaptırması durumda, Bumerangla ve Kiracıya karşı üçüncü kişinin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişi ile birlikte sorumlu olduğunu,

4. Kiracı olarak;

a. Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ilgili mevzuata göre reşit olduğunu,

b. Kiralanan ürünü kiralama amacı dışında kullanmayacağınızı,

c. Ürünü her türlü yasa dışı iş için kullanmayacağınızı

d. Kiralama süresince ürünün kaybolması dahil her türlü zarardan sorumlu olacağınızı ve hasar bedelini ödeyeceğinizi, 

e. Ürünü, kaybolmaya, yıpranmaya, aşınmaya, hasara, çalınmaya karşı dikkatli ve özenli kullanacağınızı taahhüt etmektesiniz.

Kiralanan ürünlerin kiralanma süresi boyunca bakım ve temizliğinden kiracı sorumludur. Bakım kavramı, alındığı şekilde teslim ve temiz kullanma borcundan ibarettir. Bumerangla'nın ürünün bakım ve temizliğinin üstlenilmesinde ve hasarları konusunda hiçbir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 12 – Listeleme

Kullanıcılar, listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin kiralanmasında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul ve taahhüt eder.

Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca arzı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler kiralanamaz.

Bumerangla, üyelik veya listeleme tarihinde arzı yasak olmayan bir ürünün yasal değişiklikler sonucu yasaklı hale gelmesi nedeniyle ürünle ilgili her türlü ibareyi önceden haber vermeden siteden kaldırma yetkisine sahiptir.

Madde 13 - Hasarlar, Arıza ve Cezalar -

Kiralama süreci başladıktan sonra ürüne gelebilecek kaybolma dahil her türlü zarardan kiracı sorumludur.Kiracının ürünü kaybetmesi ya da hasarlı teslim etmesi durumunda, hasar bedeliyle ilgili ürün sahibinin belirteceği miktar depozitodan alınarak ürün sahibinin hesabına yatırılır, geri kalan tutar kiracıya iade edilir.

Bumerangla'nın kiralanan eşyada oluşabilecek hasarlardan ve hukuki sorunlardan dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bumerangla yalnızca tarafları bir araya getirerek uzlaşmacı çözüm yolları teklif eder, hasar ve hasarın temin edilmesindeki sorumluluk tamamen ve mutlak şartla Ürün sahibi ve Kiracıya aittir. Arıza, hata veyahut başka bir nedenle çıkacak uyuşmazlıklardan tek amacı sanal bir Pazar kurarak sosyal bir ağ oluşturmak olan Bumerangla sorumlu değildir.

Bumerangla'nın sorumlu kılındığı zararlar da Kiracıdan tahsil edilecek olup, Bumerangla bu nedenle uğrayabileceği zararın tazmini için uhdesinde tuttuğu kiralama bedeli ve teminat üzerinde hapis hakkı kullanabilecek ve Kiracıdan kaynaklanan aşan zararın tazmini için Kiracının kredi kartı bilgilerini kullanıp mail order yolu ile zararını tazmin edebilecektir.

Madde 14 - Sorumluluktan Feragat

Bumerangla, Ürün sahibi ve kiracıların ikinci el ürünlerini bir araya getiren bir platformdur. Bumerangla, platform üzerinden kiralanmakta olan veya kiralanmış olan ürünlerin sahibi değildir, ürünler üzerinde kontrolü bulunmamaktadır, özel olarak Kiracılar ile Ürün sahipleri arasında gerçekleşen satışta bir taraf değildir ve Uygulama aracılığı ile kullanıcıların sunduğu ürünlerin gerçeğe uygunluğunu gözden geçirmekle yükümlü değildir. Sonuç olarak Bumerangla, doğrudan ya da dolaylı olarak taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlıktan sorumlu olmayacaktır.

Uygulama veya Web Sitesinde yayınlanan tüm ürün bilgileri kiraya veren ürün sahibi oluşturur ve yayınlar. Dolayısıyla Bumerangla, ürün sahibi tarafından yayınlanan resimler ve/veya açıklamaların aynılığını ve doğruluğunu garanti etmemektedir. Bumerangla, ürün sahibiyle kiracının bir araya geldiği platformun teknik olarak düzgün çalışması için gerekli çabayı 13. Madde ve öncesindeki benzer mahiyetteki maddelerde de işaret ettiği gibi gösterir.

Bumerangla, içerik faaliyetinden ve/veya veri korunmasından veya Hizmet üzerinde dahil edilmiş bir bağlantı tarafından erişilebilecek diğer web sitelerine veya uygulamalarına atıfta bulunan diğer şartlardan, işbu siteler Bumerangla'ya ait olmadığı sürece sunulan benzer içerikten, hizmetlerden veya ürünlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Web sitesinin veya Uygulamanın içerdiği bağlantılar, üçüncü taraf web sitelerine yönlendirebilir. Bumerangla bu sitelerde görülebilecek, özellikle bilgilendirici sayılacak ve hiçbir şekilde üçüncü taraf ve Bumerangla arasında bir ilişki olduğunu ima etmeyecek olan içerikten, bilgilerden veya hizmetlerden dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmeden Kullanıcının gezinmesini rahatlatmak için bunları dahil edebilir.

Bumerangla güvenlik önlemlerinin alınması için en yüksek düzeyde çaba gösterir fakat site erişimi için gerekli olan ve sadece Kullanıcının sorumluluğunda olan parolaların muhafazası ve kullanımı hakkında hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Madde 15. İkinci el ürünlerin garantisi

Bumerangla, Uygulamaları kullanılarak kiralanan ürünlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez ve garanti vermez. İşlem, özel olarak Ürün sahibi ve Kiracı arasında kararlaştırılır ve gerçekleştirilir, Bumerangla, sadece uygulamanın kullanımını sağlar.

Madde 16. Sorumluluk reddi

Kullanıcının Web Sitesi veya Uygulamaya erişimini sağlamak Bumerangla'nın virüs, hack saldırısı veya diğer zararlı teknik unsurları gözetleme zorunluluğu anlamına gelmemektedir. Herhangi bir durumda zararlı bilgisayar yazılımlarını, virüs ve diğer zararlı bağlantıları saptamak için yeterli araçları bulundurma zorunluluğu sadece kullanıcılara aittir.

Web Sitesi veya Uygulamada sunulan hizmetlerin kullanımı esansında, yazılım ve diğer bilgisayar kullanıcıları veya üçünü taraflardan kaynaklı olarak oluşan zararlardan Bumerangla sorumlu değildir.

İletişim ağlarında meydana gelen hatalar, bağlantı kopmalarından kaynaklı olarak Web Sitesi veya Uygulamanın sunduğu hizmetlerde oluşabilecek bekleme ve internet servis sağlayıcısından kaynaklanan iptal veya kesintilerin oluşturacağı herhangi bir zarardan Bumerangla sorumlu olmayacaktır.

Madde 17 – Hukuki Sorumluluklar

Ürün sahibi ya da Kiracı işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler kullanacağı marka, logo ve içerik listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Bumerangla ve Bumerangla çalışanları ve yöneticileri ile Bumerangla kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm yargılama giderleri ve avukatlık masrafları ve benzeri harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Bumerangla'nın ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektedir.

Bumerangla dilerse, bu bedelleri güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

Bumerangla'nın işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Bumerangla'nın Kullanıcısından varsa tahsil etmiş olduğu hizmet bedeli ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 18 – Sonuç

İşbu sözleşmeden doğacak hukuki uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

Gerek Ürün Sahibi gerek Kiracı sıfatıyla tüm kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini okuyup anladıklarını, tarafları nezdinde oluşacak her türlü hukuki sorumluluktan haberdar olduklarını, Bumerangla'nın yukarıda sayılan hizmet dışında hukuki sorumluluğunun bulunmadığını ve sözleşmeyi elektronik ortamda serbest iradeleriyle …/…./2016 tarihinde imzaladıklarını kabul ve taahhüt ederler.