Gizlilik Sözleşmesi

2017-01-13 10:40:15

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bumerangla, Web Sitesi'nden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Bumerangla Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üyelerinin rızası olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için Bumerangla, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Bumerangla, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verilirse, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Bumerangla, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Bumerangla'nın işbirliği içinde olmadığı üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Bumerangla, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

Bumerangla'nın ziyaretçilerle akdettiği "Bumerangla Kullanıcı Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hali;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Bumerangla, şahıs gizli bilgilerini kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve asgari özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Bumerangla, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi'nin kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Bumerangla daha kaliteli hizmet vermek amacıyla, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkına sahiptir haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı'ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.

Google AFS reklamlarının bumerangla.com'a yönlendirilmesi esnasında Google arama motoru, kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. Kullanıcının internet tarayıcısından kaynaklı bu işlemden dolayı doğacak uyuşmazlıklardan Bumerangla sorumlu değildir.

Bumerangla, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

Bumerangla tarafından Web Sitesi dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Bumerangla ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bumerangla, üye hesabının ihtiyaçlarına ve işlem çizelgesine ilişkin bilgileri, kiraya verilen eşyanın işlem geçmişini, üyenin her türlü istatistiki bilgisini, üye hesabı numarasını kayıt altında tutma ve gerektiğinde Bumerangla'yla işbirliği içindeki kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

Bumerangla, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini gerekli gördüğü takdirde Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Bumerangla'nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bumerangla üyeleri ya da site ziyaretçileri; bu şartları okumuş, anlamış ve şartlara aykırı davranışlardan doğacak hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar.